Noc kostelů 2018

Program Noci kostelů 25.5.2018 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu. (1 Kron 9,27)

Program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz.

Letošní ročník Noci kostelů v našem kostele se bude konat pod záštitou starostky městské části Brno-Královo Pole paní Ing. Karin Karasové.

 • 17:00-21:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova.
 • 17:00-17:55 O svaté princezně Anežce
  Program s divadýlkem a hrami pro nejmenší na téma sv. Anežky Přemyslovny. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková.
 • 17:30-17:45 Vystoupení dětského chrámového sboru
  Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové.
 • 17:50-18:25 Bůh přichází v tichosti
  Pravidelná páteční adorace zakončená svátostným požehnáním.
 • 18:30-19:15 Mše svatá
 • 19:15-23:00 Varhany, jak je neznáte.
  Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole.
 • 19:30-20:30 Naše farnost a křížové výpravy
  Přednáška o nejstarší historii duchovní správy v Králově Poli od Miloše Winklera.
 • 21:00-21:30 Vystoupení chrámového sboru
  Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka.
 • 22:00-22:30 Večer chval
  Na závěr programu proběhne Večer chval v doprovodu scholy mládeže.

Po celou dobu trvání Noci kostelů

 • Jak šel čas - mýty a fakta
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT navštívit sklepení nejstaršího objektu celého areálu kostela a kláštera v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli a prezentace mýtů a fakt z církevní historie.
 • Soukromé prohlídky kostela
  Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné.
 • Bože, my tě prosíme
  V kostele máte možnost zanechat svoji prosbu, modlitbu za někoho blízkého nebo poděkování a to na lístečku, který vhodíte do připraveného košíku. Na závěr večera budou Vaše prosby přeneseny před oltář při večerních chválách.