Noc kostelů 2016

Program Noci kostelů 10.6.2016 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude. (Zj 21,25)

Program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz.

 • 17:00-17:45 Osobní setkání s Pánem
  Pravidelná adorace zakončená svátostným požehnáním.
 • 17:00-17:55 Královská cesta Karla IV. pro děti
  Divadlo, hry pro nejmenší, které jim přiblíží život krále Karla IV. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková.
 • 17:00-21:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova.
 • 18:00-18:45 Mše svatá
 • 19:00-19:30 Vystoupení dětského chrámového sboru
  Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové.
 • 19:00-23:00 Seznámení s anděly
  Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská.
 • 19:20-23:00 Varhany, jak je neznáte.
  Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole.
 • 19:20-22:00 Hledání kartuziánského pokladu
  Rozluštěte kartuziánskou šifru a zjistěte něco o našem kostele. Přestávka v programu bude od 20:00 do 20:30. Program připravil Miloš Winkler.
 • 20:00-20:30 Vystoupení chrámového sboru
  Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka.

Po celou dobu trvání Noci kostelů

 • Návrat ke kořenům
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT navštívit sklepení nejstaršího objektu celého areálu kostela a kláštera v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli.
 • Soukromé prohlídky kostela
  Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné.