Noc kostelů 2017

Program Noci kostelů 9.6.2017 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami. (Mdr 10,17)

Program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz.

Letošní ročník Noci kostelů v našem kostele se bude konat pod záštitou starostky městské části Brno-Královo Pole paní Ing. Karin Karasové.

 • 17:00-17:45 Osobní setkání s Pánem
  Pravidelná adorace zakončená svátostným požehnáním.
 • 17:00-17:55 Jak Panna Maria zachránila Brno aneb o tom švédském obléhání
  Program s divadýlkem a hrami pro nejmenší. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková.
 • 17:00-21:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova.
 • 18:00-18:45 Mše svatá
  Mši svatou bude hudebně doprovázet královopolský sbor mladých.
 • 19:00-19:15 Vystoupení dětského chrámového sboru
  Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové.
 • 19:00-23:00 Seznámení s anděly
  Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská.
 • 19:15-23:00 Varhany, jak je neznáte.
  Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole.
 • 19:45-20:15 Vystoupení chrámového sboru
  Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka.
 • 20:15-22:00 Hledání kartuziánského pokladu
  Rozluštěte kartuziánskou šifru a zjistěte něco o našem kostele. Program připravil Miloš Winkler.
 • 20:30-21:50 Byl jednou jeden kartuzián
  Programem Vás provede otec Roman Frič, který byl několik let v kartuziánském klášteře v německém Marienau. Poutavou formou Vám ukáže, jaké to je být kartuziánem.
 • 22:00-22:30 Barokní a klasicistní koncert duchovní hudby
  Martina Macko s doprovodem smyčcového kvarteta ve složení J.Kolesa, V.Chabičová, O.Hasoň a D.Barašová, provedou barokní a klasicistní duchovní skladby od Vivaldiho, Hantkeho či Mozarta.

Po celou dobu trvání Noci kostelů

 • Návrat ke kořenům
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT navštívit sklepení nejstaršího objektu celého areálu kostela a kláštera v Králově Poli. V těchto prostorách budou návštěvníkům prezentovány historie i nedávná rekonstrukce kláštera v Králově Poli.
 • Soukromé prohlídky kostela
  Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné.