Noc kostelů 2015

Program Noci kostelů 29.5.2015 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. (Ž 139,12)

Program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz.

 • 17:00-17:45 Osobní setkání s Pánem
  Pravidelná adorace zakončená svátostným požehnáním.
 • 17:00-17:45 Příběh sv. Zdislavy
  Divadlo, hry a soutěže pro naše nejmenší, které jim přiblíží sv. Zdislavu. Program při příležitosti roku rodiny připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková.
 • 17:00-21:00 Venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami
  V rámci Noci kostelů je možné ve spolupráci s FIT VUT absolvovat venkovní prohlídkový okruh klášterními zahradami. Textové průvodce si můžete zapůjčit u vstupu do klášterních zahrad z parku Božetěchova.
 • 18:00-18:45 Mše svatá
 • 19:00-19:30 Vystoupení dětského chrámového sboru
  Vystoupení dětského chrámového sboru Trojlístek pod vedením Dagmar Kovářové.
 • 19:00-23:00 Seznámení s anděly
  Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská.
 • 19:20-22:00 Kudy proudí hudba?
  Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole.
 • 19:30-22:00 Velké ticho
  Projekce dokumentu Velké ticho (Die grosse Stille) Philipa Gröniga. Dokument představuje jeden rok a den života kartuziánů z kláštera Grande Chartreuse.
 • 19:45-20:30 Tajemství Nejsvětější Trojice
  Soutěže a hry pro děti a dospívající pod vedením Miloše Winklera.
 • 20:30-21:30 Po stopách posledního převora královopolských kartuziánů
  Přednáška o posledním královopolském převorovi Athanasiu Gottfriedovi v podání Zdeňka Winklera.
 • 20:45-21:15 Vystoupení chrámového sboru
  Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka.
 • 21:30-22:15 Unijazz Brno - 'Pověsíme jenom faráře' - scénické čtení
  'Pověsíme jenom faráře' - scénické čtení z deníků pátera Huvara (1922-2009), katolického kněze, který strávil 10 let ve 13 různých vězeních a lágrech. Účinkují herci Slováckého divadla pod vedením režisérky Zuzany Malé.
 • 22:15-23:00 Unijazz Brno - Trio de Rue
  Vystoupení začínajících umělců z Konzervatoře v Brně - smyčcové Trio de Rue ve složení Dennis Schneiderka, Tereza Lásková a Ivana Králíčková.

Po celou dobu trvání Noci kostelů

 • Karikatury Boha
  'To, co si mnozí představují pod pojmem Bůh, naštěstí neexistuje.' (Karl Rahner) Jakou karikaturou jsme si zastínili pravý obraz Boha. Výstava inspirovaná stejnojmennou knihou Kateřiny Lachmanové.
 • Putování královopolských poutníků
  Výstava sedmdesáti uskutečněných poutí královopolských farníků.
 • Soukromé prohlídky kostela
  Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice.