Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů 2013

Program Noci kostelů 24.5.2013 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. (Zach 14,7)

program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz