Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů 2014

Program Noci kostelů 23.5.2014 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. (Gn 1,14)

program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz