Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů 2015

Program Noci kostelů 29.5.2015 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. (Ž 139,12)

program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz

Po celou dobu trvání Noci kostelů: