Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů 2016

Program Noci kostelů 10.6.2016 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude. (Zj 21,25)

program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz