Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů 2017

Program Noci kostelů 9.6.2017 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami. (Mdr 10,17)

program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz

Letošní ročník Noci kostelů v našem kostele se bude konat pod záštitou starostky městské části Brno-Královo Pole paní Ing. Karin Karasové.