Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů 2018

Program Noci kostelů 25.5.2018 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu. (1 Kron 9,27)

program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz

Letošní ročník Noci kostelů v našem kostele se bude konat pod záštitou starostky městské části Brno-Královo Pole paní Ing. Karin Karasové.